Privacyverklaring

Deze website

PrivacyHero respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website.

We verzamelen geen persoonlijke gegevens via deze website.
Op een aantal plaatsen op de site bestaat de mogelijkheid om je mailadres, naam en telefoonnummer achter te laten.
Deze gegevens verwerken we natuurlijk om met jou in contact te komen en je eventuele vragen te beantwoorden. Daarna worden ze verwijderd.

Als we een opdracht voor je uitvoeren is het onderstaande van toepassing

Wat verwerken we nog meer

De persoonsgegevens die we kunnen verwerken zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals je naam, het bedrijf waar je werkt of je functie
 • contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en emailadres
 • financiële informatie, zoals je bankrekeningnummer
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over jou krijgen en die we gebruiken voor de hieronder genoemde doelen
 • de videogesprekken nemen we vaak op voor analyse. Natuurlijk laten we je dat vantevoren weten

Doelen

Om de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden zijn in alle gevallen persoonsgegevens nodig.
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor onze dienstverlening We verwerken alleen die gegevens die ook echt nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering, afronding en facturatie van de opdracht
 • Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en geldende regelgeving
 • Denk aan controle van gegevens, administratieve vereisten of wettelijke bewaartermijnen

Gronden

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat.
De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG.
Welke dat is verschilt per opdracht en contact.

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Vanwege een wettelijke verplichting
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang

Met wie delen we?

Het kan nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen namens jou delen we je gegevens bijvoorbeeld bij het doen van een melding bij de Autoriteit Persoonsgevens.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, delen we, als het echt nodig is, je gegevens met overheidsinstanties.

Daarnaast delen we gegevens met externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers of ons (email)hostingbedrijf.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens PrivacyHero, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Dit betekent in de praktijk dat, na beindiging van de opdracht de meeste gegevens verwijderd worden,
behalve als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels.

Veilig

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als je vragen hebt over de beveiliging van je persoonsgegevens of als je misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met ons op via privacy@privacyhero.nl

Rechten en verzoeken

Je kunt ons vragen je gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Bijvoorbeeld wanneer de gegevens volgens jou onjuist zijn, of de verwerking ervan niet relevant is, of in strijd met de wet.
Ook kun je ons vragen voorlopig te stoppen met het verwerken van je gegevens en ze niet weg te gooien, omdat je ze later nodig hebt voor bijvoorbeeld een rechtszaak.
Laat het weten via privacy@privacyhero.nl

Als je het handig vindt om de gegevens die wij van je verzameld hebben mee te nemen naar een andere organisatie, dan kan dat.
Een mailtje aan privacy@privacyhero.nl volstaat.

Je kunt verzoeken om inzage te krijgen in de gegevens die wij van je verzameld hebben.
Stuur hiervoor een mail aan privacy@privacyhero.nl.

Op bovenstaande verzoeken reageren we in principe binnen vier weken met een antwoord op het mogelijk is of niet.
Mocht het langer duren dan laten we je dat weten.

Je mag natuurlijk altijd een klacht indienen bij de toezichthouder als je er met onze klantenservice niet uitkomt.
De toezichthouder op de privacywetgeving voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.
De contactgegevens vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.</>

Contact en wijzigingen

Als je meer wil weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kunt je contact met ons opnemen via: privacy@privacyhero.nl
Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen is het verstandig om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen.
Als deze privacyverklaring ingrijpend verandert dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website.